Fylkesleder Gerd Skovdahl i Pensjonistforbundet Østfold og Erling Nordengen ved Hafslund trafikkstasjon er godt fornøyd med at så mange seniorsjåfører det siste halvåret har vært med på oppfriskningskurse

Nyttig læring for seniorsjåfører

Av GEIR BJØRNSTAD, SA
Samboerparet Per Roger Nordmark (81) og Ranveig Holtedahl (76) fra Kråkerøy (til høyre på bildet) er blant de nærmere 200 seniorsjåførene som siden forsommeren i år har deltatt på oppfriskningskurset Bilfører 65+, som arrangeres i samarbeid med Pensjonisforbundet Østfold, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune.

Begge synes kurset har vært meget interessant og at det har vært viktig å friske opp sin egen kunnskap. -Noe av det vi går gjennom er nytt, men også mye av stoffet er en bekreftelse på det vi allerede vet og kan. Men man får noen aha-opplevelser ved en slik gjennomgang, som er svært nyttig, sier de som håper å kjøre bil i lang tid framover.

Får tilbud om kjøretimer 

De har allerede benyttet seg av tilbudet om gratis kjøretimer. Her ble det gjort noen små "justeringer", sider de.

Egil Nordengen er hovedlærer på kursene, og har også med seg to andre sensorer på kursene. Han er godt fornøyd med den tilbakemeldingen han har fått fra kursdeltakerne.

-På slike kurs blir det mye repetisjoner, men vi går også gjennom en del nye temaer i forbindelse med endret kjøremønster ute i trafikken. Det virker som om deltakerne synes det er veldig fint å få litt oppfriskning av sine egen kunnskap når det gjelder bilkjøring og trafikksikkerhet, sier Nordengen.

Bevilget 75.000 kroner

Det er Statens vegvesen som holder kursene som består av åtte teoritimer fordelt på to dager over en periode på 14 dager. Tiden mellom første og andre kursdag oppfordres deltakerne til å drive egentrening.

Fylkesleder Gerd Skovdahl i Pensjonistforbundet er godt fornøyd med responsen på disse kursene, som siden forsommeren har fått nærmere 200 seniorsjåfører til teoribenken. -Vi er også veldig glad for at sekretær Jørn Claudius i Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Østfold fylkeskommune har jobbet for å bidra med økonomisk støtte til kjøretimer for deltakerne, sier Skovdahl. FTU har nemlig bevilget 75.000 kroner for inneværende og neste år som tilskudd til inntil to kjøretimer i regi av fylkets trafikkskoler for kursdeltakerne.

Gerd Skovdal regner med at Pensjonisforbundet Østfold også neste år kan fortsette å tilby medlemmene dette kurset. Etter responsen å dømme, skal det være stort behov for oppfriskningskurset, avlutter Gerd Skovdahl.

0 resultater