Pensjonistenes kulturmønstring (PKM): her har utstillerne fått sine røde roser. Midt på bildet ser vi Elsa Engerbakk  og Jostein Hatten. Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune.
 

Pensjonistenes kulturmønstring (PKM) 2016

Alle over 60 var innbudt til den første PKM fredag 11. og lørdag 12. november 2016

Bak innbydelsen sto Trysil kommune, kulturavdelingen - som en del av Den kulturelle spaserstokken. Prosjektleder var Else Myhr.

Utstillingsåpning var på fredagen, mens PKM-showet i kulturhuset, Hagelund startet kl. 1800 på lørdagskvelden. Etterpå var det dansefest fra kl. 20 - 23, der Bente Kvile Buflod og Narve Fredheim spilte opp til dans.

Det ble en trivelig kveld, der vi ble imponert over alle aktørene på scena. Fra Nordre Trysil deltok det 4: Marie Fjell, Torhild Granberg, Laila Hornsletten og Marie Kvebæk.

Det var 28 medlemmer fra vår pensjonistforening som tok turen til Innbygda denne trivelige kvelden.

 

0 resultater