Professor Frank Aarebrot  holdt et engasjerende innlegg på seminar  om eldrerådenes påvirkningsmuligheter i kommunene

PROFESSOR FRANK AAREBROT VILLE AT ELDRE  SKULLE  BLI  MERE "MILITANTE"
 

En av innlederne på Pensjonistforbundet i Hordaland sin konferanse 13. september om Eldrerådenes innflytelse -Illusjon eller spørsmål om evne og vilje, var professor Frank Aarebrot.   I sin innledning om Eldrerådenes påvirkningsmuligheter kom han blant annet med påstanden at eldre ikke vil innrømme at de er blitt eldre. I den sammenheng mente han at eldre måtte bli mer "militante".  Eldre må gjøres oppmerksomme på sin eksistens og eldre må sørge for at eldrepolitikk  får en plass i partienes valgprogrammer.

 Pensjonistforbundet Hordaland samlet forbundets medlemmer i kommunenes eldreråd til et seminar om Eldrerådenes innflytelse -Illusjon eller spørsmål om evne og vilje på Bergenhus Festningsmuseum  13. sepember.

Inger Johanne Knudsen, leder av Pensjonistforbundet Hordaland og leder av eldrerådet i Bergen Kommune kunne ønske velkommen til et seminar spekket med innlegg om eldrerådenes muligheter for innflytelse i kommunene dersom en bruker den makten en har som representant for den eldre garde.

Lederen for Helseutvalget i Pensjonistforbundet i fylket, Tollak Hjelmervik ga en kort og nyttig beskrivelse av Eldrerådsloven før ordet ble gitt til professor Frank Aarebrot.  

Han stilte endel spørsmål til ettertanke.  Hvor kommer de politiske ideene fra.  Hvem har bestemt at "fru Olsen" , som har bodd hele sitt liv på Nordnes, skal flytte langt utenfor sentrum når hun skal i omsorgsbolig eller sykehjem?  Hvorfor har vi en lovgivning som kaster ut folk  når de passerer 70 år? Hvorfor er ikke eldre representert på Stortinget?  Bytter vi hode når vi går ut av yrkeslivet? 

Frank Aarebrot anmodet eldre mennesker om å benytte den makten de har dersom de er medlemmer av et politisk parti, blant annet ved å ta del i programdebattene og i utvelgesen av kandidater på valg.  

Han anmodet eldrerådene om å komme ut av skyggen og sørge for å skolere politikerne.

Berit Strandborg, Willy Gustavson og Inger Sjong- alle medlemmer av Eldrerådet i Bergen -delte sine erfaringer fra arbeidet i kommunen som var udelt positive.  

Pasient- og brukerombudets rolle i Hordaland ble belyst av en opplagt Rune Skjælaaen.  Byombudet i Bergen, Erik Dahl oienterte kort om sin rolle i Bergen på oppfordring fra Inger Johanne.

I diskusjonene kom det fram at eldrerådenes sammensetning og virke er forskjellig fra kommune til kommune.   

En fornøyd leder, Inger Johanne Knudsen kunne avslutte og ønske deltakerne lykke til med arbeidet videre i Eldrerådene i kommunene. 

 

 

 

                                             

0 resultater