Ungdomshallen var fylt opp av pensjonister  7. september.  Midt foran Jan Davidsen og Gunvor Riim Opedal

VELLYKKET MØTE I ODDA 7. SEPTEMBER

Rundt 140 pensjonister var møtt frem i god tid før Pensjonistforbundet i Hordaland i samarbeid med Odda og Tysedal Pensjonistforening kunne ønske vekommen til åpent møte for pensjonister fra Odda, Ullensvang, Eidfjord, Etne. Jondal og Kvinnherad.  

 Pensjonistforbundet Hordaland og Odda og Tyssedal Pensjonistforening var svært fornøyde med fremmøtet til åpent møte i Ungdomshallen i Odda torsdag 7. september.  

Ordfører Rooald Aga Haug åpnet konferansen og ønsket velkommen til Odda.  Han gjorde et poeng av at pensjonistene var samlet i Ungdomshallen.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen gjestet møtet og trakk linjene fra forbundets landsmøte frem til idag, orienterte om hva som var gjort og saker som fremdeles ventet på en løsning.  Han tok særlig for seg forhandlingsretten som Pensjonistforbundet har bedt om blir gjeninnført, pensjonsoppgjøret, verving og eldrerådenes betydning.  

Forbundsleder i forbundet IndustriEnergi var invitert til møtet for å fortelle om viktigheten av å være organisert -også når en blir pensjonist.  Forbundet han representerer har meldt inn 12.000 pensjonister i Pensjonistforbundet.  Mange av disse bor i Odda og de øvrige kommnene i regionen.

Nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy var Hordaland sin representant på konferansen, og beømmet innsatsen til  Odda og Tyssedal Pensjonistforening i planleggingen av møtet.  Hun var også inne på hvor viktig det er å få nye medlemmer til pensjonistforeningene, særlig de unge pensjonistene som ikke ser på seg selv som pensjonister.  Også hun var inne på eldrerådenes betydning dersom pensjonistforeningene bruker disse som talspersoner i kommunene.

Lederen av Odda og Tyssedal Pensjonistforening orienterte om foreningens arbeid i kommunen.  Foreningen er en aktiv pådriver for de eldres rettigheter i Odda.

Oddbjørn Lynghammar var den som hadde som oppgave å binde programmet sammen, og han gjorde det på en inspirerende måte med små fortellingen fra Røldal innimellom.  

Pensjonistene som var samlet i Ungdomshallen denne strålende sepemberdagen fikk også høre Trubadurene, Hardingfele og ikke minst 11 årige Tuva Bay Lutro som sang.  

 

 

0 resultater