- Årets trygdeoppgjør kan bli enda en nedtur, tror fylkessekretær Finn-Åge Løvlien

- Har Norge passert den økonomiske middagshøyden ? 

- Om to uker vet vi resultatet av årets trygdeoppgjør. Alle tegn tyder på at vi får enda et oppgjør som fører til redusert kjøpekraft for pensjonistene. Dette var spådommen fra fylkessekretær Finn-Åge Løvlien på medlemsmøtet i Rena & omegn 12.mai.

- Kraftig reduserte oljeinntekter og økende arbeidsledighet fører til tøffere kamp om samfunnsressursene. Årets lønnsoppgjør på 2,4 prosent spises opp av en prisstigning på minst 2,6 prosent. Dermed går lønnstakerne noen  tideler i minus. Og når pensjonene skal ytterligere 0,75 prosent ned, blir resultatet enda dårligere enn i fjor. En pensjonist på 220.000 kroner risikerer i år å få 1.400 kroner mindre å rutte med.
Mye tyder på at landet vårt har passert den økonomiske middagshøyden og at vi alle må innstille oss på trangere rammer i overskuelig framtid. Men pensjonistene skal ikke lide mer enn andre i samfunnet, sa fylkessekretær Finn-Åge Løvlien.

Må fjerne 0,75-regelen
Stortingets vedtak for noen år siden om at pensjonene alltid skal reguleres 0,75 prosent lågere enn den generelle lønnsveksten ble mottatt med irritasjon og sterk skuffelse i Pensjonistforbundet. Så lenge lønnsoppgjørene her til lands lå godt på plussiden, ble det også økt kjøpekraft for pensjonistene selv om de ble hengende etter. Men når oppgjøret i 2015 ga pensjonistene mindre å rutte med, og  det trolig blir enda større nedgang i år,- er kravet fra forbundet: Fjern 0,75-regelen! Det er ingen grunn til at de eldste skal bære en uforholdsmessig del av byrdene når landets økonomi møter motbakke.

Dessuten må forbundet få tilbake forhandlingsretten som Stortinget fratok forbundet da Pensjonsreformen ble vedtatt. Tidligere var det reelle forhandlinger hvor Pensjonistforbundet kunne påvirke resultatet når det gjaldt omfang og fordeling. De siste årene har det vært såkalte "drøftinger" som egentlig bare er en presentasjon av Regjeringens opplegg og som Stortinget etterpå gjør vedtak om.

Bruk samme språk !
- Nå må vi stå samlet bak de to kravene om 0,75-regelen og forhandlingsretten. Enten du møter statsministeren, ordføreren eller naboen,- fortell om de to kravene. Mobiliser verveapparatet og bidra til at Pensjonistforbundet får enda større oppslutning. Jo flere vi er, jo sterkere innflytelse får vi på utviklingen, var Finn-Åge Løvliens appell da han avsluttet foredraget på Rena.

 

 

 

0 resultater