Hvor skal vi ha møtene våre ? Fra v. : Kerste Storhaug, Mosse Strand, Kari Rossing og Møyfrid Kristiansen. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Vi er husløse,- hvor skal vi være ?

Styret i Rena & omegn pensjonistforening fikk en kalddusj da de ankom til medlemsmøtet i mai. Trudvang hotell som er møtestedet til foreningen,skal selges og omgjøres til selvbetjeningshotell. Nå står foreningen uten fast møtelokale.

Dermed har styret og foreningen fått ei lei nøtt å knekke.  Det er stor mangel på egnede lokaler på Rena, og styret må nå inn i forhandlinger for å finne ut hvor medlemsmøtene skal være etter sommerferien. De siste årene har foreningen leid lokaler i underetasjen i Trudvang hotell. Men når Trudvang nå forvandles til selvbetjeningshotell, er det ikke lenger mulig å ha medlemsmøter med servering der.

Måtte ut av kulturhuset
I mange år hadde pensjonistforeningen avtale med kommunen om å benytte underetasjen i kulturhuset, forteller styreleder Asbjørg Løkken. Men så bestemte kommunen seg for å etablere ungdomsklubb der og foretok ominnredninger som ikke var forenlig med foreningens behov. Dermed måtte pensjonistene ut på leting og etter noen runder havnet medlemsmøtene på Trudvang. Der var det stor sal som fungerte bra, selv om medlemmene måtte gå trapper for å komme dit.
Men etter neste møte i juni er pensjonistene igjen ute på gata på leting etter ny møteplass. Den husløse tilværelsen var samtaleemne ved mange av bordene i kaffepausa på maimøtet.

0 resultater