MOT NYE HØYDER

VÅREN 2016

Første halvdel av dette året går mot slutten, og vi må se både bakover og fremover. I fylket har det skjedd en del; vi har fått ny fylkessekretær og to nye lokalforeninger ser i disse dager dagens lys, en i Haugesund og en Stavanger.

Grethe Fladmark ble ansatt som sekretær 1. februar, og er kommet godt i gang med den viktige rollen en fylkessekretær har. Kontoret i Stavanger er åpent tirsdag og torsdag, og ellers treffes hun på telefon og e-post.

Pr. 3. mai har vi 1627 lokalforeningsmedlemmer og 2629 direktemedlemmer. Videre er ca. 7000 kollektivt tilsluttet Pensjonistforeningen Rogaland.

Pensjonistforbundet har i dag ca. 210 000 medlemmer, men har vedtatt at vi over tid skal øke medlemstallet til 650 000. Utopi! Nei, det er mulig hvis vi vil!

Hvorfor vi må øke medlemstallet? I dag har vi ikke rett til å forhandle på vår egen inntekt. I forbindelse med pensjonsforliket i 2011 mistet vi denne retten, og gikk med på et fradrag på 0,75 prosent. Dette skulle gjelde i de årene hvor kjøpekraften er større enn prisstigningen. I de siste årene har det vært motsatt, men fortsatt blir vi underregulert med 0,75 prosent.

Pensjonistforbundets nye beregninger viser at en med årlig pensjon på 300 000 kroner, vil få redusert kjøpekraft med 4110 kroner i trygdeoppgjøret i 2016

Allerede i dag er det en million nordmenn som har trygd og pensjon som hovedinntekt. Men pensjonistene har ikke forhandlingsrett på egen inntekt.

For å oppnå det, kan svaret være at vi vil bli den femte hovedorganisasjonen og del av trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstaker-organisasjonene.

En slik posisjon vil sikre at personer over 62 år får medinnflytelse på opptjening og fordeling av pensjonen. Men det vil også innebære et forpliktende samarbeide mellom de fire hovedorganisasjonene og Pensjonistforbundet. Det innebærer at vi får forhandlingsrett over folketrygden.

Men for å sikre forhandlingsrett er det lett å forstå at medlemsmengden må økes betraktelig.

Det er også svært viktig å fortsette arbeidet for eldres rettigheter, og vi har en lang vei å gå for at alle eldre i Norge skal få oppleve omsorg, trygghet, verdighet og nærhet i eldre år.

Vi skal være pådrivere i kommunenes arbeid, gjerne via eldrerådene og media  for at alle eldre skal behandles med respekt. Det gjelder stadig mere utbredt ensomhet, eldrediskriminering, utrygghet, mangel på lovfestete sykeheimsplasser, og tilfeldige hjemmehjelpstjenester.

God eldrepolitikk rommer mye mer enn bare sykehjemsplasser, det er viktig at også boligpolitikk for eldre blir tatt på alvor.

Vi må legge til rette for at kommunene kan huse alle eldre. Ikke alle får plass på institusjon, og de færreste ønsker slik plass før det er nødvendig. Kommunene må sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker.

Vi har mange argumenter for at mennesker bør melde seg inn i Pensjonistforbundet for å støtte vårt arbeide for å være med å påvirke eldrepolitikken.

Det gjelder ikke bare eldre, men også yngre, for på den måten kan man være med å planlegge sin pensjonstid.

Fylket introduserer prosjektet: MOT NYE HØYDER

Vi skal engasjere styret og alle tillitsvalgte med innsikt og inspirasjon for å kunne gjennomføre intensjonene i Handlingsprogram 2015 - 2018. Desto flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for våre intensjoner.

Med 210 000 medlemmer er vi det viktigste talerøret for våre pensjonister og dere lokalforeningsmedlemmer er ryggraden i det store arbeidet for våre fire

Hjertesaker: trygghet – helse – økonomi og kultur

Vi håper at alle våre medlemmer blir med i et krafttak for å øke medlemsmengden!

Det blir fine premier til de som skaffer flest medlemmer, enten som lokalforenings- eller direktemedlemmer fra nå til 1. september.

 

På vegne av styret ønsker jeg dere alle god sommer, og ser fram til å møte dere til høstens aktiviteter!

 

OBS!

13. september: Seminar for ledere på Flor & Fjære.

19. og 20. oktober: Konferansen for tillitsvalgte på Sola Strand Hotel

 

0 resultater