Bildet: Kai Arne Bekkelund (til v.)  og Stig Ove Karlsson er to av deltakerne på datakurset i Trysil. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Enda flere tryslinger lærer data

Det er nesten blitt årlig tradisjon med datakurs i Trysil. Nå er 11 nye deltakere på plass for å lære seg å utnytte internett til hverdagens oppgaver og behov. Frivilligsentralen er med på opplegget.

Med erfarne og datakyndige Hilding Sponberg som sjef for undervisningen får 11 godt voksne tryslinger lære hvordan de fra PC'en på stuebordet kan kommunisere med offentlige etater (NAV, skatteetaten, helseforetak, folkeregister etc), bestille billetter, betale regninger på nettbank, sende e-post, lese nyheter og finne underholdning.
Kurset er på 20 timer, fordelt på fem dager. Foruten Sponberg deltar Turid Torgals og Vidar Bjørseth som instruktører. Trysil frivilligsentral samarbeider ved å stille kurslokale til rådighet. Etter kurset vil det bli anledning til å treffes på sentralen og sammen jobbe med og utveksle datakunnskaper.

Alle skal være "på nett"!
- Storsamfunnet forventer at alle skal ha internett og kommunisere på den måten. Vi liker ikke denne utviklingen, men innser at vi ikke greier å stanse den. Derfor satser Pensjonistforbundet Hedmark aktivt på å spre kunnskap om data. Kurset som går i Trysil nå er nummer 28 i rekken her i fylket, og flere hundre har med vår hjelp blitt sjølhjulpne på PC. Det forteller fylkessekretær Finn-Åge Løvlien. Han opplyser at PF Hedmark fra høsten også kan tilby kurs i fotobehandling på PC og begynnerkurs på nettbrett.

0 resultater