Elverums eldreråd hadde mange deltakere på kurset vårt  (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Eldrerådene i Hedmark klar til innsats

Med kurset i Elverum 20.april avsluttet PF Hedmark runden med skolering av de nyvalgte eldrerådene. Nær hundre representanter har frisket opp kunnskapene og fått motivasjon til arbeidet med å ivareta de eldres rettigheter og behov i kommunene.

Vårens kursserie er tredje gangen PF Hedmark tar på seg jobben med å skolere eldrerådene etter et kommunevalg. Også i år var det stor interesse for å være med på opplæringen som har foregått regionalt med kurs på Tynset, i Vang, i Kongsvinger og til slutt i Elverum. Tilsammen har 88 representanter fra 16 eldreråd vært med. I tillegg har også fylkeseldrerådet hatt med en deltaker.

Rådgiver og vaktbikkje
- Eldrerådet skal primært være en medspiller til kommunestyret som gir gode og vettuge råd om hvilke vedtak kommunen bør gjøre. Men samtidig bør eldrerådet være litt "vaktbikkje" og kikke kommunen i kortene, sier fylkessekretær Finn-Åge Løvlien. Han har laget kursprogrammet og har også stått for undervisningen på årets kurs. Med økende kamp om tilgjengelige ressurser og kravet om stadige omorganiseringer blir eldrerådet viktigere enn noen gang før. Eldrerådet må være offensivt og aktivt, og samtidig må kommunene ta ansvar for å involvere eldrerådene allerede mens viktige saker ligger i startgropa, sier Løvlien. Ofte synder kommunene ved at eldrerådene får sakene først når sluttbehandlingen er nært forestående. Og da fungerer ikke demokratiet, sier han. 

 

0 resultater