SKUFFET OVER STATSBUDSJETTET: – Alle burde ha krav på å få sin opparbeidede pensjon med full grunnpensjon, uavhengig av sivilstand, sier Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

Statsbudsjettet 2013: – Pensjonistenes privatøkonomi nedprioriteres

Oslo: – Dette statsbudsjettet er svært skuffende lesning med tanke på pensjonisters privatøkonomi. Vi kan ikke se at vi har blitt hørt på noen punkter, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

– Dagens pensjonistektepar og -samboere får et fratrekk på 15 prosent av sin grunnpensjon, denne urettferdigheten videreføres i statsbudsjettet for 2013. Det er skammelig at ikke politikerne fjerner denne avkortningen. Alle burde ha krav på å få sin opparbeidede pensjon med full grunnpensjon, uavhengig av sivilstand, sier Harald Olimb Norman.

Norman er heller ikke fornøyd med at regjeringen beholder trygdeavgiften på 4,7 prosent på pensjonsinntekter. – Trygdeavgiften kom som en skatteskjerpelse i fjor. Dette er en skjerpelse i forhold til 2011 på 1,7 prosent, sier Norman.

Pensjonistforbundet har krever at trygdeavgiften settes tilbake til 3 prosent som den var før.

Større forskjell mellom pensjon og lønn

Nytt for 2013 er at forskjellen mellom minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter økes til 14 prosent. Det betyr at skatteforskjellene mellom pensjonister og yrkesaktive øker ytterligere. Satsene for minstefradrag for lønnsinntekter økes fra 38 prosent til 40 prosent, mens satsene for pensjonsinntekter beholdes på 26 prosent.

– Dette betyr i praksis en hardere beskatning av pensjonister enn yrkesaktive.

Pensjonistene diskrimineres skattemessig i forhold til de yrkesaktive, sier Norman i Pensjonistforbundet.

(Pressenytt)

Kontaktperson:

* Pensjonistforbundet, generalsekretær
Harald Olimb Norman, mobil 95 75 14 39.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Pensjonistforbundet. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

0 resultater