Olav Moen er leder i Kvikne pensjonistforening ( Foto: Finn-Åge Løvlien)

 20 % flere medlemmer på ett møte !

Denne høsten er det bortimot en verve-epidemi i Kvikne pensjonistforening. Til novembermøtet hadde leder Olav Moen med navn på åtte nye medlemmer! Dermed økte medlemsstokken med 20 prosent !

Det er bare få år siden Kvikne pensjonistforening hadde bare et 20-talls medlemmer, og framtida for foreningen så ikke lys ut. Men på kort tid har stadig nye medlemmer dryppet inn. Tidligere i år fikk foreningen premie fra fylkesstyret for innsatsen. Og på medlemsmøtet 25.november kunne styreleder Olav Moen vise til hele åtte flunkende nye medlemmer. Dermed har foreningen nå 50 medlemmer, en fordobling på få år.

På novembermøtet holdt fylkessekretær Finn-Åge Løvlien foredrag om forbundets prioriterte mål. Økonomi, helse og omsorg, eldres bo-forhold og aktive eldre var hovedtemaene. Løvlien orienterte også om eldredagene på Savalen neste sommer og de mange fysiske aktivitetene som står på programmet der.

Det koselige møtestedet på Enan var som vanlig fullsatt denne dagen. Etter kaffen og vesmakende snitter var det aktuelle lagsakerog utlodning på programmet før medlemmene sa takk for seg og vandret ut i vakkert novembervær.

0 resultater