MER ELDREKULTUR: Satsingen på den kulturelle spaserstokk viser at regjeringen forstår at kultur hever livskvaliteten til de eldre, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik

Gir tredobling til kultur for eldre

Oslo: Statsbudsjettet 2013 innebærer et permanent kulturløft til landets pensjonister. Nærmere 90 millioner kroner skal neste år brukes på et bredt kulturtilbud til eldre – og ordningen gjøres permanent.

Regjeringen tredobler bevilgningene til den kulturelle spaserstokk. I år ligger denne posten på 29,8 millioner kroner, noe som betyr at det i 2013 vil brukes nærmere 90 millioner på kultur for eldre.

– Dette er vi veldig fornøyde med. Kultur gir trivsel og livslyst, og er viktig i helseforebyggende og trivselskapende arbeid. Det er flott å se at regjeringen lytter i denne saken, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik.

Permanent løft

Kommunene skal via den kulturelle spaserstokken stimuleres til å gi eldre et kulturtilbud som holder høy kulturfaglig kvalitet. I statsbudsjettet står det også at ordningen gjøres permanent, noe som gleder Pensjonistforbundet.

– Det er flott at de gjør dette til en permanent ordning. Det viser at regjeringen forstår at kultur er viktig og er med på å heve livskvaliteten for de eldre, sier Rørvik.

Finansieringen av løftet skal skje ved at en tredjedel kommer fra statsbudsjettet, fordelt på henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet mens to tredjedeler skal komme fra tippemidler. I tillegg avsettes én million kroner til Pensjonistforbundets arbeid med kultur og kulturtiltak for å bidra til økt livskvalitet og bedre helse for eldre.

I 2011 mottok 265 kommuner tilskudd fra den kulturelle spaserstokk

(Pressenytt)

Kontaktperson:

* Pensjonistforbundet, forbundsleder
Borge Rørvik, mobil 905 02 320

* Pensjonistforbundet, generalsekretær
Harald Olimb Norman, mobil 957 51 439

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Pensjonistforbundet. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

0 resultater