Det har vært mange fine solnedganger i høst

Møte på Holt Bedehus 6.oktober 2015

   Nok en gang kunne leder Ingeborg Helene ønske en forsamling på over 60 velkommen til månedens møte.Spesielt velkommen var Kåre Haugås, som skulle snakke om «Skauen før og nå».
 

          Vi sang først « Å kjøre vatn og kjøre ved «. Som vanlig satt Oddvar Løvdal ved pianoet.

 

            Kåre Haugås  åpnet med at ting forandrer seg. Før var skogen mye mer verdt.Det var mann

            og hest som var viktig. Nå er det hogstmaskinen som farer fram, og den må ha en stor drift

            forat det skal lønne seg. Skogen har stor betydning for jakt og friluftsliv. For Kåre hadde den

            også vært viktig i forbindelse med hans hobby som fotograf.

            Kåre fikk god applaus og honning fra  Ausel som takk.

 

            Leder orienterte om noen lagsaker:

Nytt prosjekt: Strikke sokker til ungdommene på Englegård til jul. De som ikke ville strikke kunne betale inn et beløp til  Turids garn & manufaktur,slik at strikkerskene kunne gå der og kjøpe ( evnt. få) garn.Til jul ville vi legge inni litt gotteri og ha en hyggelig tilstelning. Alt var klarert med Englegård.

            *    Datafirmaet  Dukan kommer og presenterer et fantastisk nettbrett på

                  Sparebanken Sør  førstk. Tirsdag 13.okt. kl. 11.00

            *    Julebord på Høyfjellshotell. Tilbud.

 

            Matpausen var god og lang, med kake og kaffe,mye prat og loddsalg.

 

            Oddvar Løvdal orienterte om  bildebehandlingskurset.Oppstart 14.okt. kl.18 på

            Biblioteket kl.18.00.Kursavgift kr.250.-.Noen ledige plasser.

            Løvdal viste så  bilder fra sommerens turer til Telemarkskanalen og Bergen,

            ledsaget av fin musikk.

 

            Sekretøren leste opp referat fra bergensturen og fra forrige møte.

           

            Ingeborg Helene opplyste om neste møte hvor Lillian Haugenes  snakker om hjelpemidler

            i forbindelse med hørsel.Det kommer også besøk fra Fredrikstad ang.hjepemidler for eldre.

            Stor utlodning.

 

            Trekningen blei greitt unnagjort,og gevinstene fordelt.

           

            Undertegnende hadde « Ord for Kvelden».Det var 2 vers fra Paul Reines «Skogbilete»

            og en fortelling fra Bjarne Bjorvatns « Barndomsminner fra Birkeland»

 

            Ingeborg Helene takket for en fin kveld og ønsket oss vel hjem. Vi reiste oss og sang

            Fedrelandssalmen til slutt.

 

 

            Referent.

            Marit  LIlleholt

  

 

0 resultater