Ingeborg Helene takker Arne Torp for foredrag og overrekker et par selbuvotter

MEDLEMSMØTE TIRSDAG 1.SEPTEMBER 2015 PÅ HOLT BEDEHUS.

 

Leder Ingeborg Helene Ausel kunne ønske ca.65medlemmer velkommen til første møte etter ferien,derav 3 nye. Spesielt velkommen var foredragsholder Arne Torp og visesanger Greger Tveite.

 

            Forsamlingen åpnet med å minnes medlemmer som var gått  bort med 1 min.

            stillhet.Det var: Øyvind Bjorvatn, Harriet Larsen,Knut Dalen,Marit Bjorvatn

            og Gudrun Nodland.

 

            Vi sang « La oss leve for hverandre» akkompagnert av Oddvar Løvdal.

 

            Så fikk Arne Torp ordet.Som gammel holting satte han pris på å komme i en

            forsamling med mange kjente.Det var språket og holtdialekten spesielt,  han tok for seg.

            Han kom med en rekke dialektuttrykk fra Holt og andre steder, og dermed var det lett

            å få forsamlingen med seg.Det var anledning til å stille spørsmål etterpå, noe mange

            benyttet seg av.

            Ingeborg Helene overrakte han Selbuvotter som takk.

 

 

            Gregar Tveite sang deretter « Simon i Støa» av Jakob Sande, og et par viser til.

 

            Etterpå var det matpause og loddsalg.Praten gikk livlig rundt bordene,det var tydelig

            det var gildt og møtes igjen.

           

            Gregar Tveite hadde en avdeling til  med bl.a « Sett deg i armkroken min» av Ivar

            Medaas, og Jens Gundersens «E sidder her på trammen». Som takk fikk Gregar honning

            i fra Ausel.Det samme gjorde Arne Torp fordi vi hadde fått eksemplarer av hans bok

            om bokstaven R til utlodning. Forøvrig fikk vi høre at skarre R stopper ved Songe!

 

            Leder refererte fra landsmøtet i Pensjonistforbundet, som  hun hadde fått gleden av å være   med på for første gang.Hun var imponert over hvor mye Pf sto på for oss.

            Viktige saker var:

                         Ny struktur. Det blei valgt et Sentralstyre som skal erstatte Arbeids

                         utvalget og Forbundsstyret .Jan Davidsen ble valgt som ny leder av Pf.

                         Tannhelse .

                         Trygghet for eldre i forhold til overgrep.

           

            Leder minnet om neste møte Skau før og nå v/Kåre Haugås.Da blir det også vist en

            video om tømmerfløting.

            Det trengs flere lyttevenner ved Tvedestrand Skole.Henv. til Arne Bjørnstad

 

            Karl Løhaugen vil starte 4 kvelders digitalt fotokurs.Kontakt Oddvar Løvdal,Torvild eller

            Karl hvis du er interessert.

 

            Anne Lise Sundsdal hadde ord for kvelden

 

            Ingeborg takket for en fin kveld og vi sang Fedrelandssangen til slutt.

 

0 resultater