Informasjonsskriv nr. 3

Informasjon fra fylket i august 2015

 

Ledermøte 7. – 8. oktober 2015, Sundvolden Hotel

Dette møtet må utsettes til første halvdel av januar 2016. Beklager dette!

Vi kommer tilbake til dato så snart det er klart.

 

Forslag nytt medlem i Helseutvalget Akershus

P.g.a. sykdom har et medlem i helseutvalget trukket seg med øyeblikkelig virkning. Utvalget har behov for et nytt medlem. Vi ber dere komme med forslag på medlem til dette viktige vervet og den viktige jobben helseutvalget i Akershus utfører.

Frist for tilbakemelding 18. september som sendes til akershus@pensjonistforbundet.no eller Pensjonistforbundet Akershus, PB 52,

1924 Sørum.

 

    

Gave- & profileringsprodukter.

Pf sentralt og Gosh!sørlandsreklame har inngått en avtale på

gave- & profileringsprodukter via nettbutikk.

Nettbutikken finnes på adressen: http://pensjonist.sorlandsreklame.no eller du kan gå inn på hjemmesiden til www.pensjonistforbundet.no og trykke på linken «nettbutikk».  Den første gangen du er inne må du registrere deg som buker og det opprettes et kundenummer.

Har du behov for mer informasjon/hjelp kan du kontakte fylkessekretær i kontortiden: mandag – tirsdag – onsdag kl. 9.00 – 15.00, telefon 63 82 15 70.

 

 

 

 

Styret i Pensjonistforbundet Akershus.

 

 

 

 

 

0 resultater