Informasjonsskriv nr. 2

Informasjon fra fylket i juni 2015

 

 

Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Landsmøte 2015 ble omtalt både i aviser og TV.

Les mer om landsmøte på http://pensjonistforbundet.no

 

TV aksjonen NRK 2015

I år går årets TV aksjon til «bevaring av regnskogen»

 

Ledermøte 7. – 8. oktober 2015, Sundvolden Hotel

Tema for dagene på Sundvolden Hotel er Stortingsmelding nr. 29, Innst. 477

S(2012 – 2013) og Pensjonistforbundets Nye (eldrepolitisk) handlingsprogram

2015 – 2019. Hvor står vi eldrepolitisk? Hva forventer vi oss? Vi legger opp til paneldebatt, men «gjestelisten» er foreløpig ikke klar.

Sett av datoene, mer informasjon kommer senere.

 

Pensjonistenes Holmenkolldag

Skiforeningen og Pensjonistforbundet arrangerte Pensjonistenes Holmenkolldag for første gang 10. mai i år.

Dette ble en suksess og Pensjonistforbundet håper dette kan bli en årlig aktivitet.

    

Sommerferie 2015

Fylkeskontoret er stengt i juli. Fylkesforeningen ønsker alle en riktig god sommer!

 

Pensjonistforbundets nettside:

Informasjonsskrivene blir også lagt ut på vår nettside:

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforeningen/pensjonistforbundet-akershus

 

Styret i Pensjonistforbundet Akershus.

0 resultater