Asbjørg Løkken er leder i Rena & omegn pensjonistforening

Spennende eldredag i Åmot

- Eldredagen i Åmot blir en spennende dag med et rikt og variert program.. Det blir ordførertale, film og mye annet, forteller Asbjørg Løkken i Rena & omegn pensjonistforening. Eldrerådet er arrangør.

Eldredagen på Rena den 1.oktober åpnes av ordfører Espen Andre Kristiansen kl. 1300. Deretter er programmet slik:

1305: Foredrag ved Ragnhild Queseth Haarstad i Storsalen
1340: Sang ved Pensjonistkoret og dans ved Åmot Kuiturskole i Storsalen
1350: Kort introduksjon om FYSAK i Åmot kommune i Storsalen
1415: Lunsj med underholdning i kafeen. Kort presentasjon av Eldrerådet og rådets oppgaver i kafeen. Kåseri ved Egil Klevgård med tittel "Hender". Musikalske innslag fra Åmot kulturskole.
1515: Kinosjefen inviterer til filmvisning i Veslesalen. Kort introduksjon om Åmot kommune og mulighetene for en filmklubb for seniorer.
1530: Kinoforestilling - Gratisvisning for deltakere på eldredagen.

- Vi oppfordrer alle eldre i Åmot om å slutte opp om arrangementet på Rena 1.oktober, sier Asbjørg Løkken.

 

 

 

0 resultater