Magnar Horsevik trollbandt Medlemsmøte i sitt kåseri om sine opplevelser fra 2. verdenskrig

Kåseri om opplevelser fra 2. verdenskrig.

Magnar Horsevik fortalte om sine opplevelser under 2. verdenskrig og om tiden etter.

 

 

 På Harstad Pensjonistforening sitt medlemsmøte 7. april var temaet: Selvopplevde opplevelse under og etter 2. verdenskrig ved Magnar Horsevik.

70 av foreningens medlemmer var tilstede på møtet. Det ble en fantastisk opplevelse å høre Horsevik fortelle så detaljert om hvilke opplevelser han hadde i krigsårene og i ettertid.

I en alder av 91 år er det bare fantastisk at hans hukommelse strekker seg så vidt i detalj om hans opplevelser.

Det er i seg selv en berikelse for oss å høre han fortelle, det gir alvoret en spesiell dimensjon.

Vi tror nok at Horsevik kunne hatt enda mere å bidra med i sakens anledning. Det er vårt håp at vi ved en senere anledning kan be om en bolk på vårt medlemsmøte.

Harstad Pensjonistforening er etter hvert blitt en stor forening med mer en 260 medlemmer, og vi får nye medlemmer daglig. Noe vi er svært glade for.

Vi bestreber oss til å ha gode temaer på møtene våre. Det tror vi er fengende og trekker nye medlemmer. Samtidig som vi kan vise til at Pensjonistforbundet jobber kontinuerlig til beste for oss pensjonister.

Harstad Pensjonistforening takke Horsevik for sitt fantastiske kåseri, og alle fremmøtte uttrykte begeistring. Tusen takk Magnar.

0 resultater