Fylkesleder Oddbjørg Morseth gratulerte Dagfinn Bolstad med beste ververesultat det siste året. (Foto:  Finn-Åge Løvlien)
 

Løten beste verve-forening

Løten pensjonistforening vant vervekonkurransen i Hedmark med imponerende 54 prosent medlemsøkning på de 12 siste månedene. På årsmøtet vanket det beundring og takk, diplom og tre tusen kroner inn på foreningens bankkonto !

 

Fra beskjedne 63 medlemmer for et år siden står Løten pensjonistforening nå bokført med 97 medlemmer. Storparten av de nye medlemmene i foreningen er tidligere direktemedlemmer i Hedmark som nå altså har valgt å knytte seg til den lokale foreningen i bygda. På fylkesårsmøtet fortalte Løtens leder Dagfinn Bolstad hva foreningen har gjort for å få så godt resultat. Styremedlemmene delte bygda mellom seg og kjørte rundt med personlig brev og fristende informasjon og la i postkassene. Og så begynte tilbakemeldingene å komme, nye medlemmer nærmest rant inn i foreningen på senhøsten i fjor.

Fylkesleder Oddbjørg Morseth overrakte diplom, og i løpet av uka øker Løten pensjonistforenings bankkonto med 3.000 kroner som er 1.premien. NAV Hedmark kom på 2.plass med 35 % medlemsøkning mens Furnes pensjonistforening kom på 3.plass med 23 %. Nå har en ny vervekonkurranse startet og går fram til 1.mars neste år. 

0 resultater