En engasjert foredragsholder.

Tone Bye besøkte Harstad Pensjonistforening,

Morgendagens eldre og morgendagens Aktivitetssenter.

Dette var tema på Harstad Pensjonistforenings medlemsmøte 10 nov.

 

 

 

Det møtte opp ca 70 interesserte, engasjerte og aktive medlemmer da Harstad pensjonistforening arrangerte miniseminar om Morgendagens aktivitetssenter.

Tone Bye prosjektleder i forskningsprosjektet Morgendagens aktivitetssenter hadde tatt turen fra Pensjonistforbundet sentralt (Oslo) for å holde innlegg.  Stikkord for samlingen var «Hvordan utvikle og utforme morgendagens aktivitetssentre slik at unge pensjonister ønsker å delta og å bidra med frivillig arbeid?  Og aktivitetssentrenes rolle i forhold til helse, forebygging, mestring, deltakelse etc.

 

Tone Bye holdt et gnistrende, inspirerende og informativt foredrag, om dette prosjektet som er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors og Høyskolen i Telemark samt Røa eldresenter i bydel Vestre Aker Oslo.

Til stor glede for de fremmøtte fikk de eldre i Harstad ramskryt for sine to veldrevne og godt besøkte aktivitetssenter. To senter som på hvert sitt vis representerer to gode fremtidsmodeller av Morgendagens aktivitetssenter. Aktivitetssentrene er drevet av ansatte i samarbeid med frivillige fra byens organisasjoner som retter seg mot eldre. 

Pensjonistforbundet representant erkjenner likevel at Harstad har samme utfordring som resten av landet. Det å få unge eldre mellom 64-74 år til å delta med sine ressurser inn i sentrene. Dagens unge pensjonister deltar heller ikke i organisasjonslivet i samme grad som den eldre generasjon av pensjonister. De bruker heller ikke dagens eldre/seniorsentre. Dette er et demokratisk problem for fremtidens lokalsamfunn. Pensjonistforbundet ser at morgendagens eldre har helt andre krav og ønsker for sin pensjonisttilværelse. Vi trenger ny kunnskap om dette, og behov for nytenkning vedrørende hensiktsmessige aktivitetsarenaer for eldre. Dette håper vi å få svar på i vår forskning som er rettet, nettopp mot denne gruppen.

Formålet med prosjektet er å kartlegge hva som skal til for at pensjonister i alle aldersgrupper skal ønske å bruke sine ressurser i morgendagens aktivitetssenter.

Andelen eldre i samfunnet øker i årene som kommer, og de er en ubrukt ressurs med bedre helse, økt levealder, økonomi og utdanning. Det blir viktig å aktivere denne resursen og kompetansen, sa hun. Bl.a. Frivillig engasjement, aktivitet og deltagelse i samfunnet er den beste medisin vi har mot ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning hos eldre. 

Vi er nødt å tilpasse oss en ny generasjon eldre. Vi må endre oss i tid med samfunnsånden. Vi må tenke nytt angående aktivitetssentrene og organisasjonene. Det er i disse nye formene mulighetene ligger for morgendagens eldre.

Harstad Pensjonistforening er fornøyd med at dette prosjektet er igangsatt, og at det er vårt forbund som har lederen i prosjektet. Vi følger opp dette fremover, også i vårt lokale arbeid.

Tone Bye kom også inn på den skuffelse som hersker i forbindelse med regjeringens forslag om å fjerne den Kulturelle spaserstokken.

Hun pekte på hvor viktig det er å ta vare på alt det frivillige arbeide som utføres, spesielt av pensjonister som føler at de har litt overskudd til slikt arbeid

0 resultater