Informasjonsskriv nr. 7

Informasjon fra fylket i november 2014

 

Innstilling fra Organisasjonutvalget

Innstillingen skal behandles i forbundsstyremøte 18. – 20. februar 2015. Innstillingen fra forbundsstyret er grunnlaget for vedtaket på Landsmøte i juni 2015. Når det gjelder gjennomgang av den nye innstillingen må den behandles før årsmøte.

Derfor blir det endring: Behandling av innstillingen fra Organisasjonutvalget

18. mars og ny dato for årsmøte blir 19. mars 2015.

Begge møtene blir på Thon Hotell Triaden med overnatting, nærmere informasjon om oppmøte og program kommer senere.

Årsmøte 19. mars 2015

 Informasjon/innkalling følger senere. Sett av datoen.

Minner dere om forslag på valg til fylkesstyret, sendes leder i valgkomiteen oddmoen@online.no innen 2. desember 2014.

Valg av delegater til Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Pensjonistforbundet Akershus har fått tildelt 10 delegater til Landsmøte og vararepresentanter. Det er viktig at dere nå begynner å tenke på forslag på delegater fra din forening. Informasjon om tidsfrister etc. kommer senere i forbindelse med årsmøteinnkallingen.

Direktemedlemmer

Vi har tidligere informert om utsendelse av brev til direktemedlemmene med oppfordring om å melde seg inn i lokalforening. Dette blir sendt ut medio

januar 2015. Informasjon sendes dere ved utsendelse

 

 

Pensjonistforbundets nettside:

Informasjonsskrivene blir også lagt ut på vår nettside:

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforeningen/pensjonistforbundet-akershu

 

Styret i Pensjonistforbundet Akershus.

0 resultater