La oss beholde spaserstokken !

Trysil eldreråd ber ordfører Ole Martin Norderhaug om å arbeide gjennom sine politiske kanaler for at Den kulturelle spaserstokken skal bestå.  Her er brevet som er sendt til ordføreren.

 Eldrerådet viser til Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015, der det foreslås å fjerne midler til den kulturelle spaserstokken.


Statlige midler har sikret alle kommuner midler til å tilby gode kulturelle tilbud til blant annet syke og gamle bosatt på institusjoner, som en liten blomst i hverdagen, til oppmuntring og glede.

I den store sammenhengen er det her snakk om småpenger.

Til Stortingets behandling av Statsbudsjettet: Vis raushet. Unn også de mange eldre og syke på institusjoner en kulturell avkobling i hverdagen. La "Den kulturelle spaserstokken" forbli en post i Statsbudsjettet.

Trysil 22.oktober 2014

For Eldrerådet i Trysil
Svein Andersen, leder

0 resultater