Intet paradigmeskifte akkurat, men...

De som mente at vi skulle se en helt ny verden bare Siv Jensen fikk lagt frem budsjettet sitt tok feil

 Mer i lommeboka ,mindre til fellesskapet.God gammel høyrepolitkk. Hva annet kunne vi vente av en regjering utgått av FrP og Høyre. Hadde de snudd det på hodet ved å satse på fellesskapet, ja da hadde jeg blitt mer forundret. Men, uansett om jeg var forberedt så må jeg likevel si at jeg er skuffet. Svært skuffet.  FrP har på en ærlig måte og med et bankende hjerte snakket eldres sak siden Alvheims tid. I opposisjon har de nesten grått på stortingets talerstol over elendigheten i eldreomsorgen. Nå skulle de bevise. FrP`s leder og landets finansminister Siv Jensen skulle legge frem et budsjett hun selv har lagd ( hun uttalte at tiden frem til idag var et svangerskap og at det skulle bli godt å føde). Hvor ble det av satsningen? Hvor ble det av de midlene som måtte til for å rette opp i den elendigheten de selv hadde beskrevet. For n`te gang.... Det går ikke ann å fylle onkel Skrues pengebinge i Husbanken i den tro at sykehjemsplassene da kommer! Ingen kommuner vil bygge sykehjem om de ikke samtidig har midler til å drifte dem. I budjsettforslaget for 2015 er det ikke på noen måte tatt høyde for å gi ekstra midler til kommunene rettet inn mot drift av sykehjem og omsorgsboliger.

Regjeringen skal ha ros for at minstefradraget for pensjonsinntekt høynes sterkere enn for lønnsinntekt.
At regjeringen foreslår å senke trygdeavgiften for alle med unntak av pensjonister er derimot svært skuffende.

Gjennom 9 år har vi hatt glede av den kulturelle spaserstokken rundt om i kommunene. Veldig mange har tatt del i arrangmenter med utgangspunkt i spaserstokken. Skikkelig lavterskeltilbud hvor revy, sang, musikk, diktlesning oa har vært ingredidenser på sykehjem, eldresentre og pensjonistforeninger. Nå foreslår regjeringen å ta bort dette. Dette er helt hårreisende. En kjempesuksess hvor svært små midler er brukt til svært mange tiltak i lokalmiljøet blir altså borte. Hva tenker de på??

0 resultater