Pensjonistforbundet Nordlands tidligere ledere sammen med dagens leder. Fra venstre Harald Eriksen (2003 - 2004), Erling Carlsen (2000 - 2003), Bjørn Rønhaug (2004 - 2013), Anne-Lise Steinbach(2013 - ) og Milly Dankertsen (1992 - 1996).

Pensjonistforbundet Nordland feiret seg selv!

Daværende Norsk Pensjonistforening, Nordland, ble stiftet på Rognan, 31. mai 1964. Markering av jubileet fant sted nettopp på Rognan, men det var dessverre ikke mulig på stiftelsesdagen.  Derfor fant arrangementet sted 13. september 2014.

 

Arrangementet startet opp kl 11 på formiddagen. Om lag 150 tilskuere var samlet på Rognan torg. Heldigvis hadde vi værgudene på vår side.  Det var ingen regn, men litt overskyet og solen tittet frem innimellom og gjorde tilværelse god for de fremmøtte.

Rognan hornorkester innledet under sin dirigent, Janicke Lekang, med feiende messingblåser musikk, og tonene fra Oscar Borgs velkjente «Kronprins Olav honnørmarsj» feide over torget.  Orkesteret fortsatte med flere velkjente marsjer og andre flotte rytmer.

Vår tidligere fylkessekretær, Åge «Onkel Rikard» Magnussen, var konferansier, og takket orkesteret for den flotte åpningen av markeringen. Deretter stemte alle tilstedeværende i «Pensjonistenes velkomstsang».

Så ble ordet gitt til fylkeslederen, Anne-Lise Steinbach, som på vegne av Pensjonistforbundet Nordland, ønsket alle hjertelig velkommen til denne markeringen.

Så overtok Røkland blandakor stafettpinnen. Repertoaret deres var variert, og kjente og kjære sanger ble fremført.  Selvsagt fremførte koret en Trygve Hoff sang, vi var jo tross alt på Rognan, Trygves fødested.

En representant for Saltdal kommune, Trond Andreassen, ønsket gjestene og Pensjonistforbundet Nordland, velkommen til kommunen. Han erklærte seg å være en innbitt Saltdal-entusiast, og det kom ofte frem i talen hans. Han avsluttet med de beste ønsker for arrangementet vårt.

Pensjonistforbundet sentralt, var representert ved en tidligere forbundsleder, Harry Jørgensen, en svært velkjent person for mange av de fremmøtte. Han holdt en inspirerende tale og talte ofte direkte til de tilstedeværende som ikke var medlemmer i Pensjonistforbundet. Han var innom mange gode grunner til å tegne seg som medlem.

Tilslutt entret Saltdal trekkspillklubb scenen og avsluttet sekvensen utendørs med velkjente melodier.  Flere av tilhørerne lot seg friste til å trø takten i dans.

Omtrent samtidig med at arrangementet på torget ebbet ut, kunne vi kjenne de første regndråpene falle. Snakk om timing!

Så flyttet arrangementet innendørs til Rognan samfunnsal.

Kl 1530 ble det servert velsmakende gryterett, ris og brød til alle tilstedeværende. Elever ved «Kokk og servitørfag», Fauske videregående skole, har etablert en elevbedrift som hadde tatt på seg å lage og servere gryterett til oss alle. Maten var laget helt fra grunnen av og det falt så absolutt i smak hos oss alle.

Etter at vi hadde spist oss mette, flyttet vi inn i samfunnsalen.

Anne-Helen Halvorsen fra Rognan var den første til å innta podiet. Hun trollbandt oss med vakker visesang og gitarspill. 

Så overtok fylkeslederen Anne-Lise Steinbach mikrofonen. Hun pekte spesielt på hvordan vi som medlemmer i våre lokalforeninger kan bidra til å påvirke våre lokalpolitikere, og minnet samtidig om det kommende kommunevalget i 2015. Hun viste til den verdifulle ressursen som våre lokalforeninger er med sine ulike aktiviteter og bidrag innen sine respektive kommuner og lokalmiljøer.  Videre viste hun til oppfølging av fylkesforbundets årsmøtevedtak med fokus på de ulike sider av den kommunale eldreomsorgen, og viktigheten av samarbeid mellom fylkes- og kommunalt nivå.

Hans Henrik Hansen hadde saumfart gamle protokoller og hadde satt informasjonen sammen til et svært interessant foredrag om tidligere Norsk Pensjonistforening, Nordland, og arvtakeren Pensjonistforbundet Nordland. Han redegjorde for bakgrunnen til at Norsk Pensjonistforening, Nordland ble stiftet, om sammensetningen av det første styret og så videre. En veldig interessent gjennomgang av vår egen historie.  Foredraget er tilgjengelig ved henvendelse til fylkeskontoret.

Deretter overtok en entusiastisk duo, Andrej Stepanov og John Kristian Karlsen med trekkspillmusikk og entusiastisk tenorsang.  Deres blanding av Evert Taube sanger, og russiske strofer, traff midt i blinken hos tilhørerne.

Vi avsluttet med allsang. Alle sang av full hals Elias Blix sin kjente nordlandshymne, «Å eg veit meg eit land», ledet av John Kristian Karlsen.  Vi takket for samværet og ønsket hverandre god og trygg hjemreise. Dagen hadde avsluttet like flott som den begynte!

0 resultater