Brandval Pensjonistforening

Thorbjørn ærsmedlem i den lokale foreningen

På årsmøtet i Kongsvinger pensjonistforening ble Thorbjørn Hæhre utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Årsmøtet: Fjern underreguleringen !

Det er urettferdig og urimelig at eldre skal få en mindre del av velstandsøkningen enn resten av befolkningen. Stortingets vedtak om at pensjonene skal øke 0,75 prosent mindre enn lønningene er en økonomisk beskatning av eldre som vi må få bort, mente årsmøtet i Pensjonistforbundet Hedmark og ba forbundet ta dette opp i årets trygdeoppgjør.Brandval på skolebenken

Brandval pensjonistforening var på plass med sin kasserer da fylkesforeningen avsluttet sin kursserie for denne våren.

Kontakt foreningen

Styret

Leder Bent H Sparby
Nestleder Sverre Ruud
Kasserer Thora Fjæråsen
Sekretær Thora Fjæråsen

Kontaktinformasjon

Adresse Brandval Pensjonistforening
Bent Helge Sparby
Bukkene Brusesvei 26
2212 KONGSVINGER
Org. nummer 982990092
Bankkontonummer 18403104953

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater