Pensjonistforbundet Nordland

NYHETSBREV

Pensjonistforbundet Nordland forsøker å sende ut et nyhetsbrev pr kvartal!

Hjemme best - Om velferdsteknologi


Historien om hvordan kommune og næringsliv jobber sammen for at Hjørdis kan bo hjemme. Pensjonistforbundet sørger for at vi alle får ta del i kunnskapen.Revidert nasjonalbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble vedtatt av Stortinget på fredag 19. juni

Kurs for styrer lokalforeninger i Vesterålen og i Lofoten

Pensjonistforbundet arrangerte kurs i styrearbeid for lokalforeningene i Vesterålen og i Lofoten, onsdag 5. juni og torsdag 6. juni 2019.Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Dagfinn Pettersen
dagfinnpett@gmail.com
Nestleder Anne Karine Innbjør
innbjoer@gmail.com
Styremedlem Anne-Grethe Tømmervik
nakkerud06@gmail.com
Styremedlem Laila Kvarud Christoffersen
lailachrist@gmail.com
Styremedlem Trude Wik
trude.wik.1965@hotmail.com
Styremedlem Hans H. Hansen
h.hansen0110@gmail.com
Styremedlem Terje Dahl
tdah2@online.no
Leder Helseutvalget Anne Karine Innbjør
innbjoer@gmail.com
Fylkessekretær Paul Sigsten Amundsen
paamundsen@hotmail.com
Varamedlem Bill Sune Rønning
ronning1944@gmail.com
1. Vara Geir Mosti
geir.mosti@hotmail.com
2. Vara Sissel Eidissen
eidissensissel@gmail.com
Dataansvarlig Paul Sigsten Amundsen
paamundsen@hotmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 95523615
Adresse Pensjonistforbundet Nordland
Prinsensgt. 115
8005 BODØ
Org. nummer 971389583
Bankkontonummer 45006115318
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater