Pensjonistforbundet Nordland

NYHETSBREV

Pensjonistforbundet Nordland forsøker å sende ut et nyhetsbrev pr kvartal!

Kurs for styrer lokalforeninger i Vesterålen og i Lofoten

Pensjonistforbundet arrangerte kurs i styrearbeid for lokalforeningene i Vesterålen og i Lofoten, onsdag 5. juni og torsdag 6. juni 2019.Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år,  og er nå også en del av strategien til Regjeringens reform «Leve hele livet».

Eldrebølgen, Vevelstad

Eldrebøgen tar av på Helgeland. En ny lokalforening ble stiftet.Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Dagfinn Pettersen
dagfinnpett@gmail.com
Nestleder Olla Finseth
olla.finseth@gmail.com
Kasserer fylke Åge Magnussen
aag-ma@online.no
Styremedlem Anne Karine Innbjør
innbjoer@gmail.com
Styremedlem Trude Wik
trude.wik.1965@hotmail.com
Styremedlem Laila Kvarud Christoffersen
lailachrist@gmail.com
Styremedlem Hans H. Hansen
h.hansen0110@gmail.com
Styremedlem Terje Dahl
tdah2@online.no
Leder Helseutvalget Olla Finseth
olla.finseth@gmail.com
Fylkessekretær Paul Sigsten Amundsen
nordland@pensjonistforbundet.no
Varamedlem Bill Sune Rønning
ronning1944@gmail.com
1. Vara Ragnhild Mjøen Eilertsen
rag-eile@frisurf.no
2. Vara Kåre Ingvar Skulbru
kaar-in@outlook.com
Dataansvarlig Paul Sigsten Amundsen
nordland@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 95523615
Adresse Pensjonistforbundet Nordland
Prinsensgt. 115
8005 BODØ
Org. nummer 971389583
Bankkontonummer 45006115318
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater