Pensjonistforbundet Agder

Våre sekretærer

Sekretærene er krumtappen i det daglige arbeidet i Pensjonistforbundet Agder.

Pensjonistforbundet Agder

Pensjonistforbundet Agder ble stiftet etter avstemning via nett og post. Stiftelsesmøtet skulle vært holdt onsdag 18. mars, men ble utsatt på grunn av Coronapandemien.Frivillighet til hjelp på sykehjem

Frivillige som besøksvenner til eldre kan bli koordinert ved hjelp av en app.

Helsekonferansen 2019

Pensjonistforbundet Vest-Agder holdt den årlige helsekonferansen 31. oktober på Ernst Hotell, Kristiansand. Det deltok medlemmer fra begge Agderfylkene.Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Ivar Netland
ivarnetland@gmail.com
Nestleder Jens Høibø
jenshoei@online.no
Kasserer fylke Inger Johanne Kvam
ijkva@online.no
Styremedlem Rigmor Kristine Sund
dokkas@live.no
Styremedlem Harrieth Møller Lindset
hml.lindset@gmail.com
Styremedlem Ingrid Wisløff Jæger
Ingridwj@online.no
Styremedlem Anne Marie Lende
an-ml@online.no
Styremedlem Alf Fjeldstad
Fylkessekretær Borghild Løver
agder@pensjonistforbundet.no
Fylkessekretær Inger Johanne Kvam
ijkva@online.no
Varamedlem Torgny Aanensen
torgnyaanensen@hotmail.com
Varamedlem Roy Frimanslund
royfrim@yahoo.no
Varamedlem Ansgar Gunstein Andreassen
Dataansvarlig Ivar Netland
ivarnetland@gmail.com
Dataansvarlig Borghild Løver
agder@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Jens Høibø
jenshoei@online.no
Dataansvarlig Inger Johanne Kvam
ijkva@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 38026150
Adresse Pensjonistforbundet Agder
Odderøyveien 25
4610 KRISTIANSAND S
Org. nummer 979400950
Bankkontonummer 30602331756

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater